๐๑ .ความคืบหน้าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์

P1110470

ขณะนี้การก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของพระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558

Comments are closed.

%d bloggers like this: