ติดต่อวัด

รูปวัด

วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

80 Archibald Street, Lyneham,ACT 2602

Tel: + 61  02   6249  8594     จันทร์ – อาทิตย์    ช่วงเช้า 7 – 10 Am   และ  ช่วงบ่าย 12.30 -17.30 Pm

Link Map Address : วัดธัมมธโร

Map Address

ROAD

Northbourne Avenue is the main road from Sydney to Canberra City Centre.  From big traffic light intersection in Northbourne Avenue turn into Mouat Street in the suburb of Lyneham. Third street along Mouat Street on your left is Archibald Street. Follow Archibald Street to nearly the far end of the street. Number 80 is on the right hand side of Archibald Street, about opposite Lambert Street Tintersection.

BUS

From Canberra City Centre,

Monday – Friday, take bus no. 1(from City Bus Stn Plt 4 to Mackennal St before Archibald St)bus no. 7 (From City Bus Stn Plt 7 to Mouat St opp Hockey Centre), and bus no.8 (From City Bus Stn Plt 5 to Miller St after Wattle St).

Saturday – Sunday, take bus no. 936 (From City Bus Stn Plt 4 to Mackennal St before Archibald St), 980 (From City Bus Stn Plt 8 to Mouat St opp Hockey Centre) and 932 (From City Bus Stn Plt 8 to Mouat St opp Hockey Centre).

ABOARD (Arrive to Canberra Internation Airport)

On the road, take Fairbairn Ave, Limestone Ave and Northbourne Ave/A23 to Archibald St in Lyneham. (18 mins, 10.5 km) or Continue on Pialligo Ave. Take Morshead Dr, Parkes Way, Tourist Drive 2, Barry Dr and Dryandra St to Archibald St in Lyneham (20 mins, 15.3 km).  

With bus, take bus no.11 (from Brindabella Cct Brindabella Busine to City Bus Stn Plt 4) and take bus no.8 (from City Bus Stn Plt 5 to Miller St after Wattle St) traveling time 56 mins ich.