พิธีงานเทศน์มหาชาติสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ

photo01

กำกหนดการพิธีเทศน์มหาชาติสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ

ณ วัดญาณประทีป เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์     ณ วัดญาณประทีป    ในววันที่ 29-30 พ.ย.2557

Comments are closed.

%d bloggers like this: