๐๓-ความคืบหน้าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์

P1130487

การติดตั้งส่วนประกอบพระมหาธาตุเจดีย์ได้ติดตั้งซุ้มพระประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังจะดำเนินการติดตั้งองค์พระเจดีย์องค์เล็กทั้ง ๘ องค์

Comments are closed.

%d bloggers like this: