๐๒- ความคืบหน้าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์


P1110629

การติดตั้งส่วนประกอบพระมหาธาตุเจดีย์ได้ติดตั้งซุ้มประตูเรียบร้อยแล้ว

Comments are closed.

%d bloggers like this: