ปฏิทินกิจกรรม

กิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์

เวลา ๘.๐๐ น.                     ไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้า

เวลา ๑๐.๔๕ น.                  พระสงฆ์ออกบิณฑบาตในบริเวณวัด

                                        พุทธศาสนิกชนถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

                                         พุทธศาสนิกชนไหว้พระสวดมนต์ย่อ

                                         เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๙.๐๐น.                  ทำวัตรเย็นและฟังพระธรรมเทศนาปฏิบัติภาวนา

***  *  ***
                             

กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ปฏิทินวันบำเพ็ญบุญบารมีเพิ่มพูนบุญกุุศลในทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘     

ณ วัดธัมมธโร   กรุงแคนเบอร์รา   ประเทศออสเตรเลีย

 

วันขึ้นปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

วันมาฆบูชา  (มีพิธีเวียนเทียน)

วันจันทร์ที่  ๒๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

วันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

วันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ท่านพ่อลี ธัมมธโร

วันเสาร์ที่ ๒๕-๒๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

วันวิสาขบูชา (มีพิธีเวียนเทียน)

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

วันอาสาฬหบูชา (มีพิธีเวียนเทียน)

วันอังคารที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๕๙  (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

วันเข้าพรรษา

วันพุธที่  ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๙  (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

 

วันสารทไทย

วันเสาร์ที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

วันออกพรรษา

วันอาทิตย์ที่  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๙ (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

วันตักบาตรเทโวโรหนะ

วันพุธที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๙ (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

วันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันเฉลิมพระชนมพรรษษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)

วันขึ้นปีใหม่

วันศุกร์ที่  ๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (เริ่มเวลา ๑๐.๑๕ น.)